Πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις γυναίκες Ρομά

ΣΧΕΤ.: Το από 11-4-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά»»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=896693303807121&id=388822604594196&substory_index=0 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με αφορμή τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην από 11-4-2017 εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (8η Απριλίου), η Γ.Γ.Ι.Φ. εξέδωσε δισέλιδο δελτίο τύπου, το οποίο περιλαμβάνει μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των πλέον πρόσφατων πολιτικών και δράσεων της Υπηρεσίας μας για τη δίκαιη ένταξη των γυναικών Ρομά στο σύνολο του κοινωνικού ιστού της χώρας μας:

 

1) υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress με τίτλο «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους Δήμους, με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, ρομά, ηλικιωμένες που ζουν μόνες και γυναίκες με αναπηρία)»:

 

α) έκδοση σχετικού οδηγού συνολικής έκτασης 140 σελίδων στην ελληνική γλώσσα για την ένταξη της οπτικής του φύλου στην κοινωνική πολιτική που ασκείται σε τοπικό επίπεδο και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων με την οπτική του φύλου (ο εν λόγω Οδηγός ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και αφορά αποκλειστικά τον γυναικείο πληθυσμό Ρομά): Odhgos ROMA

 

β) δεδομένου ότι το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε., ο Οδηγός δημοσιοποιήθηκε και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Guide on gender mainstreaming in the social policy followed at local level and on gender budgeting in Municipalities – Roma Women» (κείμενο συνολικής έκτασης 115 σελίδων):

GUIDE_Roma Women

 

2) συμπερίληψη των γυναικών Ρομά ως ωφελούμενη κατηγορία στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» της Γ.Γ.Ι.Φ., από το οποίο μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή SOS 24ης λειτουργίας με τον αριθμό 15900)

 

3) υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων», στις παροχές του οποίου ωφελούμενος πληθυσμός υπήρξαν και οι γυναίκες Ρομά (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 με παράταση έως την 31-12-2015) – σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/docs/c171/ και http://old.isotita.gr/index.php/news/1794

 

4) παρουσία της θεματικής ενότητας «Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις» ως βασικός άξονας προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020 της Γ.Γ.Ι.Φ.: ESDIF

 

5) συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη πολιτικών για την ομάδα στόχο των Ρομά, καθώς και στο «Δίκτυο Συνεργασίας – Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά» της Περιφέρειας Αττικής

 

6) συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συναντήσεις εργασίας και στην εναρκτήρια εκδήλωση του Κοινού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση γυναικών Ρομά και ταξιδευτών στη δικαιοσύνη.

Comments are closed.