Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 30-3-2018 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2018: http://www.isotita.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-10/ .

 

β) Το από 10-7-2018 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του δεύτερου τριμήνου του 2018: http://www.isotita.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-11/ .

 

γ) Το από 1-10-2018 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του τρίτου τριμήνου του 2018: http://www.isotita.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-12/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί αναλυτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 31-10-2018, 30-11-2018 και 31-12-2018 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Οκτώβριος 2018: http://www.isotita.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7-29/

 

2) Νοέμβριος 2018: http://www.isotita.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7-30/

 

3) Δεκέμβριος 2018: http://www.isotita.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7-31/ .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.