Δελτίο Τύπου – Χωριστές φορολογικές δηλώσεις – Εμπεδώνεται η ουσιαστική ισότητα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις : Εμπεδώνεται η Ουσιαστική Ισότητα

 

H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) χαιρετίζει την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία των αρμόδιων και συναρμόδιων Υπουργείων για τη δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης χωριστά για το έγγαμο ζευγάρι, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης (άρθρο 59 παρ. 5 ν. 4583/2018-αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013)

Η νομοθετική αυτή αλλαγή εμπεδώνει την ουσιαστική ισότητα των φύλων και ενδυναμώνει την περιουσιακή αυτοτέλεια των γυναικών συζύγων, αφού δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων.

Μέχρι σήμερα ξεχωριστή φορολογική δήλωση μπορούσαν να υποβάλλουν τα ζευγάρια που ήταν σε διάσταση, καθώς και εάν ένας εκ των συζύγων βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης.

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τα έγγαμα ζευγάρια ή τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστά δήλωση και να πληρώνουν ξεχωριστά τους φόρους ή να εισπράττουν την επιστροφή φόρου.

Η ΓΓΙΦ συγχαίρει λοιπόν τη νομοθετική πρωτοβουλία και στέκεται πάντα στο πλευρό των γυναικών και όλων των συλλογικοτήτων τους, που αγωνίζονται και δηλώνουν ότι «δεν είμαστε εδώ για να παραβιάσουμε νόμους. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νόμους» (Emmeline Pankhurst, 1858-1928, Βρετανίδα σουφραζέτα).

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                           Το  Γραφείο Τύπου, 31/1/2019

Τηλ. 213 15 11 102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.