Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ με στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος για θέματα Ισότητας των Φύλων στο χώρο των τραπεζών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος

για θέματα ισότητας των φύλων στο χώρο των τραπεζών

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε στις 2 Νοεμβρίου 2017 συνάντηση με την κα Α. Παξινού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού στην Ελλάδα (1-7 Νοεμβρίου), με σκοπό να την ενημερώσει για την ανάγκη οργάνωσης αιθουσών, όπου οι εργαζόμενες θα τηρούν ατομική τράπεζα γάλακτος, αλλά και για γενικότερα θέματα ισότητας των φύλων στο χώρο των τραπεζών.

 

Η Γενική Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά υπογεννητικότητας στη χώρα μας, επεσήμανε ότι η πρόταση της ΓΓΙΦ για ατομική τράπεζα γάλακτος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεών της, που αποσκοπούν στην προστασία της μητρότητας και τη δυνατότητα των εργαζόμενων  γυναικών να συνεχίζουν το θηλασμό και μετά την άδεια ανατροφής και την επιστροφή στην εργασία.

 

Στη συνέχεια,  η κα Κούβελα ανέπτυξε τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2016-2020), δίνοντας έμφαση στον άξονα που άπτεται της ισότητας των φύλων στην εργασία.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε θέματα όπως:

 

  • Η χορήγηση της σωρευτικής άδειας 9 μηνών χωρίς την έγκριση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και η δημιουργία παιδικών σταθμών μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας
  • Η άρση των εμποδίων στην υπηρεσιακή ανέλιξη των γυναικών με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων
  • Η ορατότητα του θηλυκού γένους στα έγραφα της τράπεζας και η ανάγκη ο λόγος που αρθρώνεται από την τράπεζα μέσω εγκυκλίων, δημοσιεύσεων  και ανακοινώσεων να αφορά και τα δύο φύλα
  • Η ανάγκη καταπολέμησης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και η καταγγελία ανάλογων περιστατικών
  • Η ύπαρξη συνεκτικού και ολοκληρωμένου δικτύου δομών της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

 

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και οι προτάσεις της Γενικής Γραμματέα είχαν θετική ανταπόκριση, ενώ το στέλεχος της τράπεζας ενημέρωσε την Γενική Γραμματέα ότι η τράπεζα ανταποκρίνεται στους στόχους και τις πολιτικές της ΓΓΙΦ για την προστασία της μητρότητας, καθώς χορηγείται στις εργαζόμενες μητέρες σωρευτικά η εννεάμηνη άδεια ανατροφής και λειτουργεί ήδη παιδικός σταθμός για τα παιδιά των εργαζομένων.

 

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε να αποσταλεί στην τράπεζα  ο «οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα» από την ΓΓΙΦ, με σκοπό την διερεύνηση του θέματος και την προώθηση και εφαρμογή της ισότητας των φύλων στα έγγραφα της τράπεζας.

 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας εξέφρασε την ικανοποίησή της από την συνάντηση και την προσδοκία της για συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ των φορέων, προκειμένου να εμπεδωθεί η πραγματική ισότητα των φύλων σε όλους του χώρους εργασίας.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                         Το  Γραφείο Τύπου, 4/11/2017

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.