ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ OPAC

OPAC ονομάζεται ο On-line Δημόσιος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης, ο οποίος είναι ελεύθερα προσβάσιμος μέσα από την ιστοσελίδα  μας. Στον OPAC μπορείτε να αναζητήσετε υλικό αν γνωρίζετε τουλάχιστον ένα στοιχείο όπως π.χ. το όνομα του συγγραφέα, τον εκδότη, τον τίτλο του ντοκουμέντου, το θέμα του, κλπ. Η αναζήτηση  γίνεται βάσει του πρωτοκόλλου Ζ.39.50

Με την πρόσφατη δημιουργία ξεχωριστής Βάσης Δεδομένων για το υλικό του Ιστορικού Αρχείου από εκείνη της  Κύριας Συλλογής της Βιβλιοθήκης, δίνεται η δυνατότητα Επιλογής Δημοσίου Καταλόγου*

Ο OPAC του Ιστορικού Αρχείου είναι σε δοκιμαστική περίοδο, λόγω συνεχών παραμετροποιήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής, βελτιώσεων, κ.λ.π..

*Σε σύντομο διάστημα, θα δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης και στους δύο καταλόγους

OPAC ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

OPAC ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία