ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡΧΙΚΗΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην Απασχόληση, την Εκπαίδευση και τα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων καθώς και στοιχεία που αφορούν στη Βία κατά των γυναικών, τον πολιτισμό και την υγεία γυναικών και ανδρών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ετήσιες εκθέσεις για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Βάση Δεδομένων του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων» με δείκτες & στοιχεία σχετικά με τους 12 τομείς ενδιαφέροντος της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου («Women and men in the EU – facts and figures»)

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία