Οργανόγραμμα Υπηρεσίας

ΑΡΧΙΚΗΟργανόγραμμα Υπηρεσίας

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
ggif@isotita.gr

Γραφείο Γενικής Γραμματέα
gramggif@isotita.gr
213 1511 102-3

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δημοσθένης Τρέμος

dtremos@isotita.gr
213 1511 145

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και τεκμηριώνει την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας.

Επίσης, την ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητας της.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

Προϊσταμένη Τμήματος

Χριστίνα Γεράκη

xgeraki@isotita.gr

213 1511 134

Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Προϊστάμενη Τμήματος

Ζωή Μαγουλά

zmagoula@isotita.gr

213 1511 153

Νομικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων

Προϊσταμένη Τμήματος

Έφη Λυμπεροπούλου

elympero@isotita.gr

213 1511 147 & 213 1511 111

Διεύθυνση Yπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς

Προϊστάμενη Διεύθυνσης: Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου
katsivardakou@isotita.gr
213 1511 113

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό του γενικού πλαισίου συνεργασίας, δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για θέματα ισότητας των φύλων, όπως επίσης και με τη θεσμική συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διεθνείς και εθνικούς μηχανισμούς

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Τμήματος

Ελένη Τάτση

tatsi@isotita.gr

213 1511 114

Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας

Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Παπαγεωργίου

geopapag@isotita.gr

213 1511 137

Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης - Ιστορικού Αρχείου

Προϊστάμενη Τμήματος

Άννα Μεγάλου

a_megalou@isotita.gr

213 1511 136

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία