ΑΡΘΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» στοχεύει στην υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και να ενισχυθεί η εκπροσώπησή τους στους πολιτικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό και […]

ΣΧΕΤ.: Το από 1-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα « Η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Μαΐου 2016 » . Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» (Μάιος 2016) προβλήθηκε εκτενώς από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής […]

ΣΧΕΤ.:  α) Το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες και Υγεία» (Απρίλιος 2017): http://www.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2017/Paratiritirio%20GGIF%20-%208o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf  .   β) Το από 20-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (μη προς όλους τους φορείς): http://old.isotita.gr/index.php/news/3048  .   γ) Το από 1-4-2015 έγγραφό μας με θέμα «Τα δέκα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας του […]

Απρ 30, 2017

marina

ΥΓΕΙΑ

0

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS, 15900 εθνικής εμβέλειας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ορίζεται από την Τετάρτη 03.05.2017  έως και την Παρασκευή 12.05.2017. […]

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για […]

Σας γνωρίζουμε ότι το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2017 οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας προβλήθηκαν εκτενώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές μέσω της αξιοποίησης δύο σημαντικών διαδικτυακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ιστότοπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.   Πιο συγκεκριμένα:   Χάρη στην επιτυχημένη δικτύωση της Γενικής Γραμματείας […]

ΣΧΕΤ.:  α) Το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες και Υγεία» (Απρίλιος 2017): Paratiritirio GGIF – 8o Enimerotiko Simeioma  .   β) Το από 20-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (μη προς όλους τους φορείς): http://old.isotita.gr/index.php/news/3048  .   γ) Το από 1-4-2015 έγγραφό μας με θέμα «Τα δέκα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας του […]

ΣΧΕΤ.: Το από 27-3-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Ειδική αναφορά στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Διακήρυξη της Ρώμης (25η Μαρτίου 2017)»:  http://old.isotita.gr/index.php/news/3064  .   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και με την υποστήριξη της […]

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία