ΑΡΘΡΑ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος το Νοέμβριο η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου συμμετέχει στο «Μήνα Εφηβείας» των εκδόσεων Πατάκη. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων που απευθύνονται στις έφηβες και στους εφήβους, στους γονείς τους και στις/στους εκπαιδευτικούς με στόχο οι νέες και οι νέοι να παροτρύνονται σε πολιτιστικές δράσεις, να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν δημιουργικά και […]

ΣΧΕΤ.: Το από 8-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019»:  http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ-2/  .   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων έχουν αναρτηθεί σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης οι τρεις αναλυτικές απολογιστικές […]

ΣΧΕΤ.: Το από 3-9-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018)»:  http://www.isotita.gr/οι-67-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/  .   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 115 δράσεων της […]

ΣΧΕΤ.: Το από 31-7-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-38/  . Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Αύγουστο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, […]

ΣΧΕΤ.: Το από 3-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 33 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»:  http://www.isotita.gr/οι-33-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/  .   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 19 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, […]

ΣΧΕΤ.: Το από 6-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι δεκαπέντε δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019»:  http://www.isotita.gr/οι-δεκαπέντε-δράσεις-της-γενικής-γραμ/ . Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό της δραστηριοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. […]

ΣΧΕΤ.: Το από 3-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι πενήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019»:  http://www.isotita.gr/οι-πενήντα-δράσεις-της-γενικής-γραμμα/ . Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 32 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής […]

Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 156 για τους/τις εργαζόμενους/-ες με οικογενειακές υποχρεώσεις (περίοδος αναφοράς: 1-6-2016 έως 31-5-2019).   Για τη διευκόλυνσή σας, η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι διαρθρωμένη με βάση τη διάταξη του ερωτηματολογίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.   Ενότητα Ι, Ερώτημα 1 – Νομοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο   […]

Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 122 για την πολιτική της απασχόλησης (περίοδος αναφοράς: 1-6-2016 έως 31-5-2019). Για τη διευκόλυνσή σας, η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι διαρθρωμένη με βάση τη διάταξη του ερωτηματολογίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.   Ενότητα Ι, Ερώτημα 1 – Νομοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο   Α. «Εθνικό […]

ΣΧΕΤ.: Το από 31-7-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-38/  . Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι την χρονική περίοδο 1-7 Αυγούστου εορτάζεται η «Παγκόσμια Εβδομάδα […]

Η συνεισφορά της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Π.Δ. 84/2019, άρθρο 7) αναφορικά με τις πολιτικές και τις δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 111 περί μη διάκρισης στην απασχόληση και στο επάγγελμα (περίοδος αναφοράς: 1/6/2016 έως 31/5/2019). Ενότητα Ι – Νομοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο […]

ΣΧΕΤ.: Το από 28-6-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2019»:  http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-37/  . Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Ιούλιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και […]

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 81/2019, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην εποπτεία του Υπουργείου […]

Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αναφορικά με τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 100 περί ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Ενότητα Ι. – Νομοθετικές Ρυθμίσεις Στο Φύλλο 50, […]

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκήρυξε το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών για το έτος 2019. Το φετινό θέμα είναι «Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία». Το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους […]

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14-5-2019 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής  της Γ.Γ.Ι.Φ. για μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – σχολικό έτος 2018-2019 “Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;”»:  http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-αποτελέσματα-πανελλήνι-2/  . β) Το από 1-7-2019 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Κατάμεστη η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. […]

«Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 5/7 η Βιβλιοθήκη θα κλείσει στις 12:00 και τη Δευτέρα 8/7 θα παραμείνει κλειστή λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΣΧΕΤ.: Το από 10-6-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και η πλήρης απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019»:  http://www.isotita.gr/η-έντονη-δραστηριοποίηση-της-γ-γ-ι-φ-στ/  . Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: Στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» του Προγράμματος Δράσης του […]

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.controlpanel.ote.gr/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία