Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών άμισθης κριτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με θέμα «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά»

Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών άμισθης κριτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με θέμα «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος»