Ημερίδα «1981-2011: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011, ώρα 9:00-16:00 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

 

     Ακολουθούν η Πρόσκληση & το Πρόγραμμα 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ