ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ                          

ΙΜΔΑ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΣΔΓ)

 

Κυρία Μαρία Στρατηγάκη

Γ. Γραμματέα Ισότητας των Φύλων

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δραγατσανίου 8

105 59 Αθήνα

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2010

 

Αγαπητή κυρία Γ. Γραμματέα,

 

Λόγω της σωρείας των νομοθετημάτων εξ αιτίας της γενικής κατάστασης, θεωρήσαμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε σε κάθε Υπουργό τα μέτρα της αρμοδιότητάς του που πρέπει να αντισταθμίσουν την τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία.

 

Έτσι με σχετική επιστολή μας για τον κάθε Υπουργό επισυνάψαμε και από ένα έγγραφο με τα αιτούμενα αντισταθμιστικά μέτρα της αρμοδιότητάς του.

 

Σας στέλνουμε συνημμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων με τα αιτούμενα μέτρα.

 

Δεν αμφιβάλλουμε για την εκ μέρους σας σθεναρή υποστήριξη των φεμινιστικών διεκδικήσεών μας. Η λήψη μέτρων αποκατάστασης ισότητας θα μετατρέψει τη γενικά δυσκολότατη αυτή στιγμή σε χρήσιμη από αρκετές πλευρές για την Ελληνίδα, αλλά και για τη χώρα συνολικά.

 

Με φιλικά αισθήματα

 

 Για το ΙΜΔΑ                                                                     Για το Σ.Δ.Γ

          

  Η Πρόεδρος                                                                    Η Πρόεδρος

 

 

Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου                                         Σούλα Παναρέτου

 

Συνημμένα: 

1.Πρόταση προς την κ.Υπουργό Παιδείας

2.Πρόταση προς τον κ.Υπουργό Εσωτερικών

3.Πρόταση προς τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

4.Πρόταση προς τον κ.Υπουργό Εργασίας