ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΓΙΦ

ΑΡΧΙΚΗΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΓΙΦ

Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις Εθνικών Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. και είναι αναρτημένες σε μορφή pdf.

Επίσης σημαντικό αριθμό εκδόσεων διαθέτει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΟΛΑ
/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
/
ΜΕΛΕΤΕΣ
/
ΑΦΙΣΕΣ
/
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# 4fa1ca
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el