Χρηματοδότηση των Δομών για την προστασία των γυναικών από τη βία από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στη Θεσσαλία

Σας γνωρίζουμε ότι στις 27 Απριλίου 2016 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας άρθρο με τίτλο «Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών και των Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία»:

http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=79&id=11925 .

Πρόκειται για τις ακόλουθες τέσσερις παρεμβάσεις:

1) «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στην Θεσσαλία / Δήμος Τρικκαίων», προϋπολογισμού 232.500 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Τρικκαίων

2) «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας», προϋπολογισμού 263.550 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

3) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 402.594 € με δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Βόλου

4) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων», προϋπολογισμού 490.926 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Λαρισαίων.

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.). Στην περίπτωση των Ξενώνων Φιλοξενίας ωφελούμενοι είναι και τα παιδιά των γυναικών θυμάτων βίας. Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται κατ’αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Αφήστε μια απάντηση