Τρεις αναφορές στις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έκδοση «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»: οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα, διαγωνισμοί αφίσας, εκδήλωση Κ.Ε.Θ.Ι.

Σας γνωρίζουμε ότι δύο τεύχη της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» περιλαμβάνουν συνολικά τρία άρθρα για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα:

1) τεύχος 264/8-12-2015, σελίδα 6: άρθρο με θέμα τις δηλώσεις της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στην εικαστική, μουσική και λογοτεχνική εκδήλωση του Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Αθήνα, 30-11-2015)

 http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20151208_dimosiog_264_anak.pdf

2) τεύχος 265/15-12-2015 http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20151215_dimosiog_265_anak.pdf

– σελίδες 8-9: άρθρο με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στα δημόσια έγγραφα – παρουσίαση του σχετικού οδηγού, ο οποίος εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο)

– σελίδες 26-27: άρθρο για τους δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα ισότητας.

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα των αναρτήσεων που αφορούν τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα.

Αφήστε μια απάντηση