Ο Οργανισμός των Η.Ε. για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη UNIDO προβάλλει το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών

ΣΧΕΤ.: α) Το από 24 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία – μία πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2724 .

 

β) Το από 28 Ιουνίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/June/DT_28-06-2016_Epta%20Arxes%20gia%20Endynamosi%20Gynaikwn%20Epix-Oikonomia.pdf .

 

γ) Το από 30 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2730 .

 

δ) Το από 30 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Αναγνώριση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Δήμο Αθηναίων της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2731 .

 

ε) Το από 14 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και προώθησης της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2751 .

 

στ) Το από 18 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά την ένταξη της διάστασης του φύλου στη βιομηχανική ανάπτυξη”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2752 .

 

ζ) Το από 26 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη από τον ΟΗΕ για τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης”: http://old.isotita.gr/index.php/news/2819 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι ο εξειδικευμένος Οργανισμός του Συστήματος του Ο.Η.Ε. για τη βιομηχανική ανάπτυξη UNIDO έχει επιλέξει τις πολιτικές και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο με ανάλογο άρθρο του στο 17ο Ενημερωτικό Δελτίο για το Φύλο UNIDO GENDER (Οκτώβριος 2016): https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Gender_Newsletter_newissue_17.pdf .

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Στην πρώτη σελίδα της εξειδικευμένης έκδοσης του Διεθνούς Οργανισμού φιλοξενείται άρθρο με τίτλο «Promotion of gender equality documents in Greece – Προώθηση κειμένων για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα” σχετικά με την επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στη βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. και με τη στήριξη της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.

 

Επομένως, για ακόμα μία φορά, η δικτύωση της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διεθνές επίπεδο και η εξωστρέφεια των πρωτοβουλιών και των δράσεών της αναγνωρίζονται με τον πλέον επίσημο τρόπο με πολλαπλά οφέλη για τη δημόσια εικόνα της χώρας μας εντός και εκτός Ελλάδας σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης και δυσπιστίας.

 

Ο Διεθνής Οργανισμός αναφέρει στο άρθρο του ότι η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών και μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας (λεκτικό από το άρθρο του Δελτίου UNIDO GENDER), συνάδει με τις πολιτικές του UNIDO. Η στήριξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας απεικονίζεται με γλαφυρό και τεκμηριωμένο τρόπο στην εμπεριστατωμένη έκθεση για την πρόσφατη συμμετοχή μας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και της Συνόδου για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μπρατισλάβα, 23-25/11/2016): http://old.isotita.gr/index.php/news/2915 .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία” και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση