Οι 33 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./9/14-8-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 19 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το δεύτερο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/Δράσεις-υπέρ-της-οικονομικής-ενδυνάμωσης-των-γυναικών-Q2-2019.pdf .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 33 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π..Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 33 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το δεύτερο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019):

Σεπτέμβριος 2019

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με θέμα την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (Αθήνα, 4/9/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης αιτήματος για χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε εκδήλωση μη κυβερνητικής οργάνωσης (Αθήνα, 6/9/2019, 11/9/2019 και 16/9/2019).

– Η Μ.Κ.Ο. “Women on Top” για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και λοιπούς φορείς με θέμα τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εκατοστή επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης για την Άδεια Μητρότητας (Αθήνα, 9/9/2019 και 10/9/2019).

4) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με θέμα τη λειτουργία εξειδικευμένου ιστότοπου στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το Κ.Ε.Θ.Ι. και το Ε.Κ.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα (Αθήνα, 10/9/2019).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., την εταιρεία CISCO και τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος» στο πλαίσιο της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην πρωτοβουλία με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/9/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της οικονομίας το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

8) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του 22ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 13/9/2019).

9) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με τον ΕΦΚΑ για την υπέρβαση των έμφυλων ανισοτήτων στις συντάξεις (Αθήνα, 13/9/2019).

10) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» (Αθήνα, 19/9/2019).

11) Εμπεριστατωμένη επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ για την εφαρμογή συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας (Αθήνα, 20/9/2019).

12) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα τη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε αίτημα της Ε.Ε. αναφορικά με την Υπουργική Διακήρυξη για τις Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή (Αθήνα, 20/9/2019).

– To Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο γνωστοποιήθηκε άμεσα στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

13) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης για το 22ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 24/9/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 25/9/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

14) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών (Αθήνα, 25/9/2019).

15) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος εργαζόμενης με θέμα την προστασία της μητρότητας (Αθήνα, 25/9/2019).

16) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 30/9/2019).

Οκτώβριος 2019

17) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας των εταίρων του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» (Λουμπλιάνα, 14-17/10/2019).

18) Απόφαση εκπροσώπησης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» («Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027») του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/10/2019).

19) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου των Κ.Σαρρή και Α.Τριχοπούλου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία: Η Οπτική του Φύλου» από τις Εκδόσεις Τζιόλα (Αθήνα, 24/10/2019).

20) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 30/10/2019).

Νοέμβριος 2019

21) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη σύμπραξη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ε.Κ.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα (Αθήνα, 4/11/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 171873/4-11-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 172334/5-11-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

22) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την εκπροσώπηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» την 11/12/2019 (Αθήνα, 7/11/2019).

23) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τους φορείς «CISCO» και «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος» στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/11/2019).

24) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 19/11/2019).

25) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας αναφορικά με την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 21/11/2019).

26) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με θέμα την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου SHARE σχετικά με τη συμφιλίωση προσωπικού και επαγγελματικού βίου με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον με συντονιστή φορέα τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και εταίρους το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών “Women on Top” (Αθήνα, 26/11/2019).

Δεκέμβριος 2019

27) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 περί γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας (Αθήνα, 9/12/2019).

28) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της μελέτης του Ομίλου ICAP (Αθήνα, 9/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 194130/9-12-2019).

29) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Βραχάτι Κορινθίας, 11/12/2019).

30) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής στην ημερίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Προκλήσεις και Ευκαιρίες» (Αθήνα, 19/12/2019).

31) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» (Αθήνα, 19/12/2019).

32) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπροσώπους της διεθνούς πρωτοβουλίας “TiriLab” στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών κοινωνιών (Αθήνα, 20/12/2019).

33) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 33 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Αθήνα, 30/12/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.