Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο πεντάμηνο του 2018

ΣΧΕΤ.: α) Το από 29-5-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Οικονομία το πρώτο πεντάμηνο του 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών».

 

β) Το από 30-5-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο πεντάμηνο του 2018».

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε έντεκα δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

 

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον τέταρτο στόχο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτιστική δημιουργία» του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η πολιτιστική δημιουργία λειτουργεί διαχρονικά ως δέκτης και πομπός αναμετάδοσης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο ενός πλέγματος τυποποιημένων αντιλήψεων και προτύπων που απορρέουν από τις εκάστοτε κυρίαρχες αξίες: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2018:

 

Ιανουάριος 2018

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/1/2018 με θέμα τις τριάντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το έτος 2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 290/2-1-2018).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την αντίστοιχη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με στόχο την ανάδειξη των έμφυλων ζητημάτων και την καταπολέμηση των αντίστοιχων στερεοτύπων στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού (Αθήνα, 9/1/2018).

 

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος με θέμα την έναρξη των δράσεων δημοσιότητας για τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2017)9 περί ισότητας των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 19/1/2018).

 

Μάρτιος 2018

 

4) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δύο θεατρικές παραστάσεις παραγωγής της Νέας Ισπανικής Σκηνής και του Ισπανικού Κοινωνικού Θεάτρου με τίτλο «Σας ευχαριστώ κορίτσια» και «Η κατάρρευση» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 5/3/2018).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 6/3/2018 για την εκδήλωσητου Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών με θέμα «Γυναίκες με ΔΥΝΑΜΗ» (ποιητική, μουσική, θεατρική διαδρομή στην ιστορία της γυναίκας, 7/3/2018).

 

6) Συνδιοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο WIFT.GR της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Τριήμερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 50/50 και στον Κινηματογράφο-Μέρος 2ο» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Κεραμεικός, 30/3 – 1/4/2018).

 

Απρίλιος 2018

 

7) Συνδιοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο WIFT.GR της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Τριήμερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 50/50 και στον Κινηματογράφο-Μέρος 2ο» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Κεραμεικός, 30/3 – 1/4/2018).

 

8) Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Women’s Portraits/Women’s Rights – (f)Faces” (Αθήνα, 16/4/2018).

 

9) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Περιφερειακού Γραφείου της UNESCO στη Βενετία για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ στις 20/4/2018 με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018), καθώς και τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 18/12/2017 και την έκδοση δελτίου τύπου στις 19/12/2017 από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού (UNESCO, Δεκέμβριος 2017). Επιπλέον, αποστολή περιορισμένου αριθμού αντιτύπων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» στην αγγλική γλώσσα (Αθήνα, 20/4/2018).

– To Περιφερειακό Γραφείο UNESCO απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

 

Μάιος 2018

 

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη διοίκηση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» (Αθήνα, 8/5/2018).

 

11) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Καλλιτεχνική δημιουργία και έμφυλη βία» κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/5/2018).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.