Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2017

ΣΧΕΤ.: α) Το από 31-3-2017 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2017: http://old.isotita.gr/index.php/news/3075 .

 

β) Το από 6-7-2017 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του δεύτερου τριμήνου του 2017: http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-τ-7/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το τρίτο τρίμηνο του 2017 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί συνοπτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 31-7-2017, 31-8-2017 και 29-9-2017 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Ιούλιος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-14/

 

2) Αύγουστος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-15/

 

3) Σεπτέμβριος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-16/ .

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.