Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2016

Σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί συνοπτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα:

1) Ιανουάριος 2016 (σχετικό το από 29-1-2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό τον Ιανουάριο του 2016»): http://old.isotita.gr/index.php/news/2446 ,

2) Φεβουάριος 2016 (σχετικό το από 29-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Φεβρουάριος 2016 – Μήνας ευρείας προβολής των θεμάτων ισότητας των φύλων από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. χάρη στην τεκμηρίωση της Γ.Γ.Ι.Φ.»): http://old.isotita.gr/index.php/news/2498 ,

3) Μάρτιος 2016 (σχετικό το από 1-4-2016 έγγραφό μας με θέμα » Το θετικό προφίλ της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Μαρτίου 2016″): http://old.isotita.gr/index.php/news/2595 .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση