Η ευρωπαϊκή προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. τον μήνα Δεκέμβριο 2015 στην έκδοση «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»

Σας γνωρίζουμε ότι το τεύχος 267/29-12-2015 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» περιλαμβάνει άρθρο με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων τον μήνα Δεκέμβριο 2015: σελίδες 16-17 της ενημερωτικής έκδοσης

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20151229_dimosiog_267_anak.pdf .

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα της συγκεκριμένης ανάρτησης που αφορά τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα.

Αφήστε μια απάντηση