Η ευρωπαϊκή προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και η επιτυχημένη δικτύωσή της ως καλή πρακτική σε επίπεδο Ε.Ε.

ΣΧΕΤ.: Το από 28-4-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Μάρτιος-Απρίλιος 2017: δίμηνο ευρωπαϊκής και διεθνούς προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»:http://old.isotita.gr/index.php/news/3105 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το τρίμηνο  Μαΐου-Ιουλίου 2017 οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας προβλήθηκαν εκτενώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές μέσω της αξιοποίησης ενός σημαντικού διαδικτυακού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Χάρη στην επιτυχημένη δικτύωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., η δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. προβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Επισημαίνεται ότι το Ινστιτούτο αποτελεί εξειδικευμένο οργανισμό της Ε.Ε. με σκοπό την τεκμηρίωση και υποστήριξη του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των Κρατών-Μελών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και λοιπών φορέων εντός και εκτός Ε.Ε. στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1922&from=EN .

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων «ΕυρωΦύλο – EuroGender»

 

Μάιος 2017 (δύο αναρτήσεις)

 

2-5-2017: πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των αγροτισσών

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/policies-and-actions-greek-general-secretariat-gender-equality-improvement-situation-women-and

 

24-5-2017: επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των Ελληνίδων με βάση το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-presentation-policy-greek-general-secretariat-gender-equality-gender-segregated

 

Ιούνιος 2017 (πέντε αναρτήσεις)

 

2-6-2017: συνδιοργάνωση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το EIGE ημερίδας για το έργο του εξειδικευμένου ευρωπαϊκού οργανισμού στο χώρο της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017) http://eurogender.eige.europa.eu/posts/greek-general-secretariat-gender-equality-and-eige-are-jointly-organizing-conference-work-eige

 

13-6-2017: απολογισμός της επιτυχημένης διήμερης επίσκεψης εργασίας του EIGE στη χώρα μας (Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2017):

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-completion-working-visit-eige-delegation-greece-support-general-secretariat-gender

 

19-6-2017: παρουσίαση της δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες στο χώρο των μεταφορών

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/awareness-raising-campaign-greek-general-secretariat-gender-equality-establishment-women-and

 

19-6-2017: η συνέντευξη του EIGE στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων στις 9 Ιουνίου 2017

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/eige%E2%80%99s-delegation-study-visits-greek-parliament-and-interview-channel-greek-parliament-0#video

 

29-6-2017: οι πολιτικές και οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού με αφορμή την μουσικοχορευτική εκδήλωση με συγκροτήματα από κοινότητες μεταναστών/-τριών και προσφύγων με έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία από την Αρμενία (Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017)

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/initiative-greek-general-secretariat-gender-equality-promotion-rich-armenian-female-cultural

 

Ιούλιος 2017 (πέντε αναρτήσεις)

 

13-7-2017: συνοπτική παρουσίαση στην αγγλική γλώσσα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/greece-national-action-plan-gender-equality-2016-2020

 

13-7-2017: παρουσίαση της δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις διεθνείς τάσεις στην απασχόληση των γυναικών

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-secretariat

 

25-7-2017: εμπεριστατωμένη παρουσίαση του έργου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-status-female-population-greece

 

26-7-2017: παρουσίαση της δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση των γυναικών στον πλανήτη στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, Ιούλιος 2017)

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-0

 

26-7-2017: στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-status-girls-and-education-greece .

                      

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

 

Comments are closed.