Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2019

Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./282/29-11-2019  έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-42/ .

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)» υλοποίησε τον μήνα Δεκέμβριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Βία κατά των Γυναικών

1) Αποστολήαπό το«Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το «Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» της «Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού του «Συμβουλίου της Ευρώπης» και του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων» στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 2/12/2019).

2) Ενημερωτική δράση του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 6/12/2019).

3) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού από το «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το «Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 10/12/2019).

4) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το «Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην έδρα της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Πειραιάς, 11/12/2019).

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεισφορά του «Τμήματος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε αίτημα μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για παροχή στοιχείων περί έμφυλης βίας (Αθήνα, 16/12/2019).

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Ευχαριστήρια επιστολή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων Αττικής προς το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την υποστήριξη της εκδήλωσης του Σχολείου με θέμα την «25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» μέσω αποστολής έντυπου πληροφοριακού υλικού του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και για την από 26/11/2019 τεχνική συνάντηση εργασίας μεταξύ των δύο φορέων στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Άγιοι Ανάργυροι, 2/12/2019).

2) Διεκπεραίωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος φοιτήτριας στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών της στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 2/12/2019).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αθήνα, 3/12/2019).

4) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς γυναίκες πολίτες για τη δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 4/12/2019 και 10/12/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 περί γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας (Αθήνα, 9/12/2019).

6) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της μελέτης του Ομίλου ICAP (Αθήνα, 9/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 194130/9-12-2019).

7) Εκπαιδευτική επίσκεψη μέλους ΔΕΠ και ομάδας φοιτητριών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην έδρα της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 9/12/2019).

8) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 11/12/2019).

9) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο εργαστήριο «Φεμινισμός και Φυλο/σοφία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Καλλιθέα, 13-14/12/2019).

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεισφορά του «Τμήματος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε αίτημα μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για παροχή στοιχείων περί έμφυλης βίας (Αθήνα, 16/12/2019).

11) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) για τη δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 18/12/2019).

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 35 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το τρίτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 27/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 205090/30-12-2019) και στη «Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 205242/30-12-2019).

Γ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

1) Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την ηγεσία της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και όλο το στελεχιακό δυναμικό του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 3/12/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής (Αθήνα, 4/12/2019), τον Δήμο Κηφισιάς (16/12/2019) και τον Δήμο Αλοννήσου (Αθήνα, 16/12/2019) με θέμα τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ)».

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την κοινωνία των πολιτών (Αθήνα, 5/12/2019).

4) Ενημερωτική δράση του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον τεχνολογικό εξοπλισμό της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/12/2019).

5) Συμμετοχή του «Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με εισήγηση, καθώς και συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην εσπερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η Ισότητα των Φύλων: η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο» (Αθήνα, 12/12/2019).

6) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο 8ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η Διοίκηση στο επίκεντρο: σε αναζήτηση σύγχρονου ρόλου» (Αθήνα, 13/12/2019).

7) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο «10ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών Στατιστικών Στοιχείων» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα «Μικροδεδομένα Στατιστικών Ερευνών» (Πειραιάς, 23/12/2019).

8) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ (Αθήνα, 27/12/2019).

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2019 (Αθήνα, 31/12/2019).

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum έτους 2019 για το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη (Αθήνα, 17/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 200420/18-12-2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την άμεση αξιοποίηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον Δήμο Θηβαίων της δράσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη (Αθήνα, 23/12/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τις Κροατικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2020 (Αθήνα, 17/12/2019).

Δ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο σεμινάριο της «Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» με θέμα «Η νομική προστασία της ταυτότητας φύλου» (Αθήνα, 2/12/2019).

2) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα τη δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων υπέρ της ενδυνάμωσης του γυναικείου προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα (Αθήνα, 3/12/2019).

3) Συνεργασία της ηγεσίας της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», καθώς και του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» με το «Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την οριστικοποίηση των πεδίων του Ερωτηματολογίου της Τεχνικής Επιτροπής αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Αθήνα, 12/12/2019).

Ε. Γυναίκες και Υγεία

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και προς λοιπούς φορείς με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος (Αθήνα, 3/12/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 περί γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας (Αθήνα, 9/12/2019).

2) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της μελέτης του Ομίλου ICAP (Αθήνα, 9/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 194130/9-12-2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Βραχάτι Κορινθίας, 11/12/2019).

4) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής στην ημερίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Προκλήσεις και Ευκαιρίες» (Αθήνα, 19/12/2019).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» (Αθήνα, 19/12/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπροσώπους της διεθνούς πρωτοβουλίας “TiriLab” στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών κοινωνιών (Αθήνα, 20/12/2019).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 33 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Αθήνα, 30/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 205322/30-12-2019).

Ζ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κ.Ε.Σ.Δ., το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” και θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 13/12/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε γυναίκα πολίτη με θέμα το σεξισμό στη διαφήμιση, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 23/12/2019).

Η. Γυναίκες και Πολιτισμός

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 27/12/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 205056/30-12-2019) και στη «Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 205239/30-12-2019).

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.