Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Νοέμβριο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 2/11/2016 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης για την ευρωπαϊκή προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. τον μήνα Οκτώβριο του 2016.

 

2) Αποστολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σερβία, με παράλληλη κοινοποίηση στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στις 4/11/2016 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

3) Ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στις 7/11/2016 για τη συμμετοχή των γυναικών στην Ελληνική Κυβέρνηση μετά τον από 5/11/2016 ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Συμμετοχή στις εργασίες της 18ης Συνάντησης του Forum Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Βίλνιους, 8-9/11/2016).

 

Ελληνικοί Φορείς Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Δημόσια δράση την 1/11/2016 για την έμπρακτη στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. από τους Δήμους Αίγινας και Αγίου Δημητρίου Αττικής μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου.

 

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 8, 9 και 10/11/2016 για την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum με θέμα το χάσμα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη με τίτλο “TheGlobal Gender Gap Report 2016”.

 

Διμερής Συνεργασία με την Αρμενία

 

Επιστολή στην Πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα στις 18/11/2016 με προτάσεις διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

Β. Γυναίκες και Υγεία

 

Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων την 1/11/2016 στην εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Βόλου με θέμα «7ος Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός» (Παραλία Βόλου, 6/11/2016).

 

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την 1/11/2016 για τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για την οπτική φύλου στο περιβάλλον με θέμα «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/11/2016 για τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

 

3) Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της αποστολής τεκμηριωτικού υλικού στις 18/11/2016 για τη Θεματική Εβδομάδα Αγωγής Υγείας.

 

4) Συνεργασία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στις 29 και 30/11/2016 ενόψει της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην απονομή των Ελληνικών Βραβείων L’OREAL – UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη (Αθήνα, 1/12/2016).

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών την 1/11/2016 για την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Υπουργείου στο πλαίσιο διεκπεραίωσης σχετικού αιτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

 

2) Αποστολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη στις 2/11/2016 για την ισότητα των φύλων και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.

 

3) Ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στις 14/11/2016 για την αγγλική έκδοση του τέταρτου Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 17/11/2016 με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate (Νοέμβριος 2016).

 

5) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μπρατισλάβα, 23-25/11/2016).

 

6) Αποστολή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε λοιπούς φορείς στις 28/11/2016 εμπεριστατωμένης έκθεσης στην αγγλική γλώσσα με θέμα τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα με θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 29/11/2016, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

7) Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 30/11/2016 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

 

Ε. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/11/2016 για τη διοργάνωση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα της ημερίδας με θέμα «Η βία των ανδρών κατά των γυναικών και η βία κατά των παιδιών» (Αθήνα, 11/11/2016), καθώς και στις 10/11/2016 για την ευρωπαϊκή προβολή της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Η Σουηδική Πρεσβεία στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλαν στις 4/11/2016, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός UNCTAD στις 10/11/2016 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 18/11/2016 με θέμα το οπτικοακουστικό υλικό έτους 2016 της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. προβλήθηκε από το ιστότοπο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου, ενώ στις 22/11/2016 το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης της Κύπρου απέστειλε το σχετικό υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. στα μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια» για ενημέρωση και αξιοποίηση.

 

ΣΤ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/11/2016 με θέμα την επικαιροποιημένη Έκθεση του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη Μη Διάκριση» για τη διασύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης και των διακρίσεων από νομικής άποψης στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

 

Ζ. Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 28/11/2016 με θέμα την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας με τίτλο «Βουλευτικές Εκλογές 2006 & 2016: οι έμφυλες προτιμήσεις των Κυπρίων ψηφοφόρων», η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου της Κύπρου.

 

Η. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ως εξής:

–          16/11/2016: συντονισμός της Επιτροπής «Διακρίσεις, Ισότητα των Φύλων, Δικαιώματα του Πολίτη»

–          22/11/2016: Ολομέλεια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση