Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2019

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Φεβρουάριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

2) Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τρίτη τάξη του 2ου Γυμνασίου Αχαρνών (Αχαρνές, 5/2/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επιστημονική ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών με θέμα «Προάγοντας την έμφυλη ισότητα στην Προσχολική Αγωγή – Παιδαγωγικά προγράμματα σε πλαίσιο Παιδικών Σταθμών» (Αιγάλεω, 10/2/2019).

4) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας σε νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 14/2/2019).

5) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του εν λόγω Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου νόμου για τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 21/2/2019).

6) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 27/2/2019).

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ευρωπαϊκή και διεθνή προβολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. τους μήνες Απρίλιο και Αύγουστο 2019 (Αθήνα, 28/2/2019).

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ενημερωτική συνάντηση των μελών των τριμελών οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων του δεύτερου κύκλου κινητικότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών (Αθήνα, 4/2/2019).

2) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Στατιστική Αρχή με θέμα την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της ΕΛΣΤΑΤ με αντικείμενο την παροχή στατιστικών πληροφοριών αναφορικά με την κατάρτιση στατιστικών στον τομέα της ισότητας των φύλων και τις ανάγκες ενημέρωσης  της Τράπεζας Πληροφοριών του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία (Αθήνα, 5/2/2019).

3) Υποβολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. πρότασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 6/2/2019 και 13/2/2019).

4) Ορισμός του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Εκπλήρωση των αναγκαίων όρων στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των Κανονισμών για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Αθήνα, 7/2/2019).

5) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον προγραμματισμό των δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 (Αθήνα, 8/2/2019).

6) Υποβολή εμπεριστατωμένης έκθεσης από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Βασικές και επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλα μέτρα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση» (Αθήνα, 21/2/2019).

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 (Αθήνα, 25/2/2019).

8) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ενότητα «Παρουσίαση της μελέτης για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στους Δήμους» στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η πρόοδος της εφαρμογής των πολιτικών Ισότητας στους Δήμους ως προϋπόθεση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 26/2/2019).

9) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καθώς και με την υπηρεσιακή ηγεσία των οργανικών μονάδων των αντίστοιχων φορέων στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 27/2/2019).

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 27/2/2019).

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 28/2/2019 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2019.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βαθμό 70,3/100 το έτος 2018», κατόπιν σχετικής εισήγησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/2/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Αθήνα, 5/2/2019 και 8/2/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/2/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

3) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του ΟΗΕ (UNESCO) με θέμα «Πρωτοβουλία wiki4women» (Αθήνα, 15/2/2019).

4) Συμμετοχή της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του «Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη «Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Υπουργείου Εξωτερικών στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με τίτλο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (Αθήνα, 15/2/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Ορισμός του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. ως αναπληρωματικό μέλος της Ελλάδας στο Forum Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 8/2/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το έτος 2018 εντός και εκτός της Ε.Ε. μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 11/2/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 21131/12-2-2019).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την ελληνική συμμετοχή στην 63η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Αθήνα, 21/2/2019 και 25/2/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Θεματικό Δίκτυο για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις» (Βίλνιους, 26/2/2019).

5) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες και Άνδρες το έτος 2019 στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικών Γνωμοδοτήσεων (Αθήνα, 27/2/2019).

Γ. Γυναίκες και Πολιτισμός

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση, καθώς και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ.  σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Ισότητα των φύλων στον ελεύθερο χρόνο – Ενασχόληση με συνδικαλισμό, πολιτισμό, αθλητισμό» (Αθήνα, 6/2/2019).

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έμφυλη διάσταση των εκλογικών αναμετρήσεων έτους 2019 (Αθήνα, 7/2/2019).

2) Δράση της ηγεσίας του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019 (Αθήνα, 11/2/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάρτηση στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019 (Αθήνα, 15/2/2019).

4) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα την υποβολή αιτήματος παροχής στατιστικών δεδομένων για τον αριθμό ανά φύλο και ανά συνδυασμό υποψηφίων δημοτικών, κοινοτικών, περιφερειακών συμβούλων και επικεφαλής συνδυασμών (υποψηφίων Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Προέδρων Κοινοτήτων) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του έτους 2019 (Αθήνα, 21/2/2019).

5) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) για την υποχρεωτική κατ’ ελάχιστο 1/3 συμμετοχή κάθε φύλου στα οριζόμενα από τη Διοίκηση μέλη σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Αθήνα, 28/2/2019).

Ε. Γυναίκες και Οικονομία

1) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τουριστική επιχείρηση με θέμα την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ζητήματα εργασίας και απασχόλησης (Αθήνα, 5/2/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 11/2/2019).

 

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ορίζοντας 2020» με τίτλο “TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory)” (Αθήνα, 12/2/2019).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της εκδήλωσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στις 8/3/2019 με θέμα «Γυναίκες και Συνδικαλισμός» (Αθήνα, 20/2/2019).

5) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την υιοθέτηση «Σχεδίου Δράσης Ισότητας» από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 28/2/2019).

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 4η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Αθήνα, 7/2/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τους Δήμους της χώρας με θέμα «Πρόταση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο του Άρθρου 21 Προστασία και Ασφάλεια του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» (Αθήνα, 11/2/2019).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με θέμα τη συμμετοχή του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ΟΔΕ περί Σύμβασης Σ.τ.Ε. για την έμφυλη βία (Αθήνα, 19/2/2019).

 

4) Συμμετοχή της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», καθώς και των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η πρόοδος της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στους Δήμους ως προϋπόθεση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 26/2/2019).

Ζ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του περιοδικού ELLE (Αθήνα, 12/2/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» (Αθήνα, 27/2/2019).

Η. Ανθρώπινα Δικαιώματα Γυναικών

1) Επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων με θέμα την εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου γυναίκας ΑμεΑ για τη συμμετοχή της σε εκδήλωση στο χώρο της ΒΘΙΦ την 1/3/2019 (Αθήνα, 21/2/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Πρεσβεία του Καναδά με θέμα τις έμφυλες διακρίσεις στην Ελλάδα (Αθήνα, 25/2/2019).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.