Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2018

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Φεβρουάριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της διήμερης συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σόφια, 31/1/2018 – 1/2/2018).

– Οι Βουλγαρικές Αρχές απέστειλαν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 5/2/2018 και 6/2/2018, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. και στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 5/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 7/2/2018 με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και την εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 19698/6-2-2018).

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 6/2/2018 με θέμα την επιτυχημένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης των G7 για την Ισότητα των Φύλων (Ταορμίνα, Νοέμβριος 2017).

4) Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα των Φύλων στην Ε.Ε. 2017» (Αθήνα, 8/2/2018).

5) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Βουλή των Ελλήνων για τις γυναίκες στα Μ.Μ.Ε. και στην ψηφιακή ατζέντα, ενόψει σχετικής εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών τον Μάρτιο του 2018 (Αθήνα, 9/2/2018).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

6) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 23/2/2018 για τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Συμβουλευτικής Στήριξης του Δήμου Αιγάλεω ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2018 (Αθήνα, 1/2/2018).

2) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αθήνα, 2/2/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 5/2/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2018.

4) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Υπηρεσία Ιθαγένειας και την Υπηρεσία Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη συμπερίληψη ζητημάτων ισότητας των φύλων από την Τράπεζα Θεμάτων των ως άνω Υπηρεσιών (Αθήνα, 5/2/2018).

5) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγγράφου προς φορείς με θέμα τη συμβολή τους στην Ετήσια Έκθεση για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2017 (Αθήνα, 5/2/2018).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 6/2/2018 με θέμα την έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον συνοπτικό απολογισμό του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για το έτος 2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 20317/6-2-2018).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου της Κύπρου απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/2/2018, με παράλληλη κοινοποίηση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στις Κυπριακές Αρχές, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

7) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επιμορφωτική τεχνική συνάντηση με θέμα το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων “DMS” του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 7/2/2018).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 12/2/2018 με θέμα την προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου του συνοπτικού απολογισμού του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24434/13-2-2018).

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 15/2/2018 μέσω έκδοσης δελτίου τύπου με πρωτοβουλία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2017».

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 21/2/2018 μέσω έκδοσης δελτίου τύπου με πρωτοβουλία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επιτυχημένη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους με θέμα: «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω, διαδρομή στις αρχειακές πηγές».

11) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων (Αθήνα, 21/2/2018).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας με θέμα «Προς μια Νέα Θεώρηση της Ιδιωτικότητας» (Αθήνα, 23/2/2018).

13) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με θέμα την παρουσίαση του τιμητικού τεύχους του περιοδικού «Ο Αγώνας της Γυναίκας» με αφιέρωμα στη γενέθλια εκατονταετία της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (Αθήνα, 23/2/2018).

14) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 27/2/2018 για τη σύνταξη άρθρου περί επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών 2018.

– Η εν λόγω εφημερίδα απέστειλε στις 28/2/2018 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

15) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της κυπριακής πλευράς προς την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 27/2/2018).

16) Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 28/2/2018).

17) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πορτογαλία στις 28/2/2018 για τη σύνταξη άρθρου περί ισότητας των φύλων ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών 2018.

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Σύλλογο Αναπληρωτών/-τριών Εκπαιδευτικών με θέμα το εργασιακό καθεστώς και το καθεστώς αδειών των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών (Αθήνα, 2/2/2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 6/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 8/2/2018 με θέμα τη διάκριση από τον Ο.Η.Ε. για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 20888/7-2-2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/2/2018 με θέμα την αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24056/12-2-2018).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/2/2018 με θέμα την προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» της διεθνούς αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. (ΟΗΕ, CSW62, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 25318/14-2-2018).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/2/2018 με θέμα τα δύο εμπεριστατωμένα άρθρα στον ιστότοπο Inside Story για το έμφυλο χάσμα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα με βάση το τεκμηριωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 27755/16-2-2018).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα της «Ελληνικής Εταιρείας του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως» με θέμα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο» (Αθήνα, 21/2/2018).

7) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 22/2/2018).

8) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 15ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Πληθυσμός στην Ελλάδα – Παρατηρήσεις σε σχέση με το φύλο» (Αθήνα, 26/2/2018).

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 26/2/2018 και 27/2/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 31974/26-2-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 27/2/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

10) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία διαβούλευσης του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021» στις θεματικές ενότητες της διοικητικής ανασυγκρότησης (Αθήνα, 27/2/2018).

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/2/2018 με θέμα την υψηλή συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στον κλάδο του τουρισμού εντός και εκτός Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 33235/28-2-2018).

Γ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Δήμητρα» με θέμα «Η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών/-στριών στην Ελλάδα: Mπορούμε μαζί» (Αθήνα, 3/2/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους από τη βία (Αθήνα, 20-21/2/2018).

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη, 10/2/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με την εκπόνηση μελέτης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την ενσωμάτωση των νεο-αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών» (Αθήνα, 14/2/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκπαιδευτική διημερίδα και τα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρόδος, 23-24/2/2018, συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

4) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επικαιροποίηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων της  χώρας το σχολικό έτος 2017-2018 (Αθήνα, 23/2/2018).

5) Αποστολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και των Νηπιαγωγείων της περιοχής Δένδρων-Πλατανουλίων του Δήμου Τυρνάβου έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εκδήλωση του Συλλόγου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 26/2/2018).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Διευθύντρια της «Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και της άρσης των στερεοτύπων και του έμφυλου καταμερισμού σχολών και επαγγελμάτων (Αθήνα, 26/2/2018).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/2/2018 με θέμα τις 29 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 33894/28-2-2018).

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

1) Απάντηση της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περί «ασφάλειας των δημοσιογράφων» με βάση την αποκλειστική συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 7/2/2018).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/2/2018 και 20/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 20/2/2018 με θέμα την ισότητα των φύλων στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιανουάριος 2018) και την αξιέπαινη δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 27161/15-2-2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 21/2/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στα μέσα ενημέρωσης και την αξιέπαινη δραστηριότητα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 29354/21-2-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ υπό τον συντονισμό της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αγία Παρασκευή, 27/2/2018).

5) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τα έμφυλα στερεότυπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/2/2018).

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Γαλλικές Αρχές με θέμα τη γαλλική νομοθεσία για την πορνεία (Αθήνα, 7/2/2018 και 16/2/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 1η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης  Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό  την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων  σχετικά με  την έμφυλη βία μέσω διαδικτύου (Αθήνα, 28/2/2018).

Ζ. Γυναίκες και Υγεία    

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 26/2/2018 με θέμα το Επετειακό Συνέδριο Θηλασμού (Ρέθυμνο, 28-29/4/2018).

– Η Οργανωτική Επιτροπή του Επετειακού Συνεδρίου Θηλασμού απέστειλε στις 27/2/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.