Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τα ζητήματα Ρομά στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 4/9/2017).

 

2) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία σύνταξης, μετάφρασης και επιμέλειας των νέων εντύπων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους (Αθήνα, 6/9/2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 14/9/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) με θέμα την από κοινού υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος (Αθήνα, 13/9/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την ηγεσία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF σχετικά με τις δράσεις των δύο φορέων και την προετοιμασία συνεργασίας κυρίως για τα κορίτσια πρόσφυγες, καθώς και για το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Αθήνα, 14/9/2017).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Σεμινάριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία» (Ηλιούπολη, 19/9/2017).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 20/9/2017 με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και την αναγνώριση των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προσφυγικό ζήτημα ως καλή πρακτική.

 

7) Συνάντηση εργασίας εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Φ., μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με αντιπροσωπεία της Διεθνούς Αμνηστίας και της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους (Αθήνα, 21/9/2017).

 

8) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με σκοπό τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γλωσσική κατάρτιση των μεταναστών/-στριών και προσφύγων (Αθήνα, 21/9/2017).

 

9) Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την προαγωγή της υγείας των γυναικών προσφύγων και των μεταναστριών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού Ψηφίσματος της 70ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Αθήνα, 26/9/2017).

– Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε στις 27/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στην Υπηρεσία μας.

 

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της διήμερης Συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ταλίν, 7-8/9/2017).

 

2) Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το σύστημα των ποσοστώσεων υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου στη χώρα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 11/9/2017).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/9/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 13/9/2017 με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Ταλίν, 7-8/9/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 150498/12-9-2017).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 14/9/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Σεπτέμβριος 2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 14/9/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες και Άνδρες με θέμα τη σύνταξη Γνωμοδότησης για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην πολιτική (Αθήνα, 26/9/2017).

 

6) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29/9/2017 με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα δέκα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Δ.Ε.Θ., 9-17/9/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στις Ένοπλες Δυνάμεις (Αθήνα, 12/9/2017).

 

3) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Νομικής & Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας με θέμα «Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας: Οδηγίες Μεθοδολογικής Προσέγγισης Συγγραφής» ενόψει δημοσίευσης του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 13/9/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 3η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προώθηση και παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Αθήνα, 27/9/2017). Το τελικό πόρισμα της εν λόγω Επιτροπής κατατέθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 29/9/2017.

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε εκδήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Πολιτικές ισότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» (Άρτα, 30/9/2017).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 29/9/2017 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2017.

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Βουλή των Ελλήνων, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 28/9/2017 στο πλαίσιο του Δ’ Μέρους της Συνόδου (Ολομέλεια) 2017 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο, 9-13/10/2017).

 

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/9/2017 με θέμα τις 44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 144923/4-9-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/9/2017 για το 10ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ από τις Ελληνίδες (Σεπτέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152131/14-9-2017).

 

Δ. Γυναίκες και Υγεία

 

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ για την ισότητα των φύλων στη φροντίδα υγείας (Αθήνα, 1/9/2017).

– Το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ απέστειλε στις 4/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με παράλληλη κοινοποίηση στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα το σχέδιο Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 11/9/2017).

 

2) Αποστολή εγγράφου από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού , το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα την υιοθέτηση από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της Σύστασης CM/Rec(2017)9 για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 29/9/2017).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Υποστήριξη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες και Ανάπτυξη» (82η ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 10/9/2017) μέσω υποβολής εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στις 30/8/2017.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 11/9/2017 για τα αποτελέσματα του τεχνικού σεμιναρίου της Ε.Ε. με θέμα το σουηδικό μοντέλο για την εξατομίκευση των φορολογικών συστημάτων και την ισότητα των φύλων (Στοκχόλμη, 13-14/6/2017), κατόπιν συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

– Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε στις 12/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

3) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στο έργο της Ομάδας Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες & Άνδρες με θέμα την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 12/9/2017).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 22/9/2017 με θέμα την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 158854/25-9-2017).

 

5) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 26/9/2017).

– Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απέστειλε στις 27/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

6) Υποβολή από τα Τμήματα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης και Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προτάσεων στην τελική διαμόρφωση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προσχέδιο Έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ε.Κ. για την Πρωτοβουλία για την Εργασία των Νέων στην Ε.Ε. (Αθήνα, 26/9/2017).

 

7) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τις θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη (Αθήνα, 27/9/2017).

 

8) Ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 29/9/2017 για την εκδήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Πολιτικές ισότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» με βασική ομιλήτρια την κα Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο εισήγησης «Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση και την Επιχειρηματικότητα: Εμπόδια και Προκλήσεις» (Άρτα, 30/9/2017).

 

Ζ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 14/9/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω ανάρτησης στις 19/9/2017 των νέων εντύπων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ειδεχθές φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 3η συνεδρίαση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΑΔΑ:Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για τη µελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού µοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων (Αθήνα, 21/9/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Συμβουλευτικό Κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες (Άρτα, 29/9/2017).

 

Η. Εξάλειψη των Έμφυλων Στερεότυπων

 

1) Αποστολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων ενόψει εκπόνησης από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Σύστασης για την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού (Αθήνα, 22/9/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/9/2017 με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας στην από 22/9/2017 ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ευθύνης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

– Η Υπηρεσία Ασύλου ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ότι προβαίνει σε ορθή επανάληψη του εν λόγω εγγράφου της δημόσιας διοίκησης.

 

Θ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της Έκθεσης Α/72/290 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας (Αθήνα, 26/9/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.