Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./7/13-8-2019 με θέμα «  Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/Δράσεις-στο-χώρο-του-πολιτισμού-Q2-2019.pdf  .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό της δραστηριοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον τέταρτο στόχο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτιστική δημιουργία» του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η πολιτιστική δημιουργία λειτουργεί διαχρονικά ως δέκτης και πομπός αναμετάδοσης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο ενός πλέγματος τυποποιημένων αντιλήψεων και προτύπων που απορρέουν από τις εκάστοτε κυρίαρχες αξίες: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των σημαντικών δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» το τρίτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019):

Σεπτέμβριος 2019

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών (Αθήνα, 11/9/2019).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη θεατρική παράσταση «HIV» (Αθήνα, 11/9/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

5) Συνεργασία του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» (Αθήνα, 17/9/2019).

Οκτώβριος 2019

6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/10/2019).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» (Αθήνα, 11/10/2019).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την μη κυβερνητική οργάνωση “Women in Film and Television (WIFT) – Greece” (Αθήνα, 11/10/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/10/2019).

10) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα CM/Rec(2017)9  και την εκδήλωση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τίτλο «50-50 ισότητα ΚΑΙ στον κινηματογράφο» (Αθήνα, 24/10/2019).

– Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα (Αθήνα, 29/10/2019).

Νοέμβριος 2019

11) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/11/2019).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην τελετή λήξης του «10ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Αθήνα, 30/11/2019).

Δεκέμβριος 2019

13) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 27/12/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.