Ευρωπαϊκή προβολή του πληροφοριακού υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι) και την Κύπρο στις 2/3/2017, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3/3/2017, καθώς και στους Διεθνείς Οργανισμούς στις 6/3/2017 με θέμα την αφίσα και το μήνυμα έτους 2017 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

Κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το υλικό του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας και στον ιστότοπο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου.

 

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι:

 

α) EIGE: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-poster-international-womens-day-2017-greek-general-secretariat-gender-equality

 

β) ΕΚΙΦ: https://sites.google.com/site/ekiforg/activities/activities2017 .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση