Εγκαίνια Σ.Κ. Καρδίτσας και Ημερίδα ‘Φύλο και Εκπαίδευση’ – Καρδίτσα 20-21/4

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την Παρασκευή 20 Απριλίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Καρδίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  ‘’Επιχορήγηση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία’’ .

 

Στα εγκαίνια θα παρευρεθεί η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα.

 

Επίσης, το Σάββατο 21 Απριλίου στον 4ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης στην Καρδίτσα από τις 09:30πμ έως τις 13:30μμ. η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο:

 

«ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

Η Ημερίδα απευθύνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση ως βασικός μηχανισμός παραγωγής γνώσης  παράγει και αναπαράγει έμφυλους καταμερισμούς  και ανισότητες. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει εξίσου δομικό παράγοντα δημιουργίας και προαγωγής της έμφυλης ισότητας υπό το πρίσμα μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται  διαρκής και συστηματική μελέτη της σχέσης φύλου  και  εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα  εισαγωγής του στην εκπαίδευση   ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου, στη βάση προώθησης της έμφυλης ισότητας, της  δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι επιμέρους  στόχοι της Ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:

–     η ανάδειξη της πολυεπίπεδης σχέσης Φύλου και Εκπαίδευσης

–     η αναγνώριση της αναγκαιότητας  διάχυσης της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη

–     η παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και δράσεων για ζητήματα Φύλου  και έμφυλης ισότητας

–     η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων-κηδεμόνων, των μαθητών/-τριών και  η συμμετοχή τους σε δράσεις  που άπτονται ζητημάτων έμφυλης ισότητας.

 

Στους/στις συμμετέχοντες/-oυσες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης της Ημερίδας.

 

Πρόσκληση Εγκαινίων Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας

Φύλο και Εκπαίδευση_πρόγραμμα ημερίδας Καρδίτσας

Αφίσα Ημερίδας ΚΓΚ

Comments are closed.