Δύο αναφορές στη Γ.Γ.Ι.Φ. στην έκδοση «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»: η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 38η Γ.Δ. της UNESCO και οι Δομές Στήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 263/1-12-2015 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» υπάρχουν δύο άρθρα με αναφορά στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα:

1) στις σελίδες 19-21 έχει αναρτηθεί το δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανέδειξε την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως καταλύτη ειρήνης και προόδου στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO»

2) στις σελίδες 22-23 έχει αναρτηθεί το δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ανάσα ζωής για τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας οι 61 δομές υποστήριξης».

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα των δύο αναρτήσεων που αφορούν τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα:

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20151201_dimosiog_263_anak_.pdf .

Αφήστε μια απάντηση