Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών

Comments are closed.