Δημόσιες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπέρ των γυναικών στην επιστήμη

Ενόψει της 11ης Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη κατόπιν υιοθέτησης σχετικού Ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μόλις το 2015 (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το εν λόγω Ψήφισμα με στοιχεία ταυτότητας Α/RES/70/212: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/431/64/pdf/N1543164.pdf?OpenElement ), η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προβαίνει σε μία συνοπτική αλλά άκρως εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πλέον πρόσφατων δημόσιων δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας υπέρ των γυναικών στην επιστήμη:

 

α) το από 5-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Στατιστικά στοιχεία για τις Ελληνίδες ερευνήτριες (Έκθεση UNESCO «Γυναίκες & Επιστήμη», Νοέμβριος 2015)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2459

 

β) το από 10-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η θέση των ερευνητριών στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της UNESCO – Ανάγκη να στηρίξουμε τις νέες ερευνήτριες»: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_10-02-2016_Statistika%20Stoixeia%20Ellinides%20Erevnitries.pdf

 

γ) το από 11-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Μεγάλη απήχηση στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ανακοίνωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις Ελληνίδες ερευνήτριες»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2470

 

δ) το από 24-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Δικτύωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2495

 

ε) το από 29-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Μανιφέστο της UNESCO υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη (Παρίσι, 24 Μαρτίου 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2591

 

στ) το από 7-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η σταδιοδρομία και η κινητικότητα των γυναικών κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην Ελλάδα»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2607

 

ζ) το από 11-4-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις διδακτόρισσες στην Ελλάδα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/April/DT_11-04-2016_Oi%20didaktorisses%20stin%20Ellada.pdf

 

η) το από 12-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχημένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη σταδιοδρομία των γυναικών κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην Ελλάδα»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2618

 

θ) το από 2-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ανάπτυξη της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υπέρ των Ελληνίδων ερευνητριών»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2793

 

ι) το από 4-12-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γ.Γ.Ι.Φ. απονέμει το βραβείο της L’Oréal-UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη»:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Dec/DT_04-12-2016_Apoomi%20Vraveiou%20tis%20Loreal-Unesco-Gyn.%20Epistimi.pdf .

 

Αξίζει να επισημανθούν τα κάτωθι στατιστικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τον εξειδικευμένο Διεθνή Οργανισμό του Συστήματος του ΟΗΕ για την έρευνα, δηλαδή την UNESCO. Πιο συγκεκριμένα, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός & Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) δημοσιοποίησε στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου 2015 την έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, στην οποία η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων ως καταλύτη ειρήνης και προόδου. Η έκθεση συνολικής έκτασης 820 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «UNESCO Science Report – Towards 2030» περιλαμβάνει πολύ χρήσιμα στοιχεία για τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των επιστημών, τα οποία αναδεικνύουν για άλλη μία φορά το έλλειμμα αναφορικά με την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων:

 

1) παρόλο που οι γυναίκες κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε ποσοστό 53% και διδακτορικό δίπλωμα σε ποσοστό 43% έναντι των ανδρών παγκοσμίως, μόλις το 28% ασχολείται επαγγελματικά με την επιστημονική έρευνα

 

2) στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα ποσοστά γυναικών αποφοίτων τεχνολογικών και θετικών επιστημών είναι γενικά σε χαμηλό επίπεδο: μόλις το 19% των μηχανικών σε Καναδά, Γερμανία και ΗΠΑ και το 22% στη Φινλανδία είναι γένους θηλυκού

 

3) κάθε κανόνας έχει εξαιρέσεις: η Κύπρος (50%), η Δανία(38%) και η Ρωσία(36%) αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις λόγω των υψηλών ποσοστών γυναικών αποφοίτων μηχανολογίας

 

4) στον τομέα της πληροφορικής καταγράφηκε αύξηση των γυναικών αποφοίτων της επιστήμης των υπολογιστών στη Δανία τη χρονική περίοδο 2000-2012 από 15% σε 24%, ενώ στη Γερμανία η αντίστοιχη αύξηση ήταν από 10% σε 17%

 

5) η κατανομή των ερευνητριών ανά γεωγραφική περιοχή του πλανήτη με έτος αναφοράς το 2013 είναι η εξής:

– Ν.Α. Ευρώπη 48,5%

– Ανατολική Ευρώπη 40,2%

– Ευρωπαϊκή Ένωση 33,1%

– Λατινική Αμερική 44,3%

– Αραβικά Κράτη 36,8%

– Υποσαχάρια Αφρική 30%

– Ν.Α. Ασία 22,5% .

 

Άκρως παραστατική είναι η σχετική αφίσα της UNESCO για το θέμα, όπου το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο της έρευνας παρομοιάζεται με έναν αγωγό με διαφορετικά επίπεδα διαρροών σε διακριτά στάδια (στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά ποσοστά 53%, 43% και 28% όπως αναλύθηκαν ανωτέρω): https://en.unesco.org/sites/default/files/usr2015_hd_kakemonos_gender_en.pdf .

 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η UNESCO και το Ίδρυμα L’Oréal δημοσιοποίησαν από κοινού στη γαλλική πρωτεύουσα στις 24 Μαρτίου 2016 ένα Μανιφέστο για την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο των επιστημών με σκοπό την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επιστήμη ανεξαρτήτως επιπέδου, κλάδου ή εξειδίκευσης. Ο τίτλος του εν λόγω κειμένου είναι «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη – For Women In Science (FWIS)» και απαρτίζεται από έξι προτεραιότητες:

 

α) ενθάρρυνση των κοριτσιών να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά μονοπάτια της επιστήμης

 

β) εξάλειψη των εμποδίων σε βάρος της μακροχρόνιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών στο χώρο της επιστημονικής έρευνας

 

γ) προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στο χώρο των επιστημών

 

δ) δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των επιστημονισσών στην πρόοδο της επιστήμης και στην κοινωνία

 

ε) διασφάλιση της αρχής της ισότητας των φύλων σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε επιστημονικά συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια

 

στ) προώθηση της δικτύωσης των νέων επιστημονισσών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο της εξάλειψης των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση