Δελτίο Τύπου – Oμιλία της ΓΓΙΦ στη Βουλή για την ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ομιλία της ΓΓΙΦ , Φωτεινής Κούβελα,  στη Βουλή

για την ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

 

Αύξηση της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον στο 40% σε κάθε  ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, την Τρίτη, 27/2/2018, συμμετείχε με ομιλία στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων».  Σημεία της παρέμβασης της ήταν:

  • H επιμονή της παρουσίας των εξουσιαστικών σχέσεων ακόμη και στις μέρες μας δυσκολεύει τις γυναίκες να ζουν με πλήρη ελευθερία.
  • Περιορισμένη είναι η παρουσία των γυναικών στις ηγετικές θέσεις, στα όργανα λήψης αποφάσεων, στο σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων.
  • Ο στόχος της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ισορροπίας, η οποία δύναται να καθρεφτίσει και τον τρόπο σύστασης της κοινωνίας μας, γεγονός που την καθιστά και ιδιαίτερα αναγκαία.
  • Το πεδίο της εξουσίας και της κατά φύλο ισόρροπης συμμετοχής σε κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί να γίνει αντιληπτό υπό το πρίσμα τριών διαφορετικών υποτομέων: α) της πολιτικής εξουσίας, β) της κοινωνικής εξουσίας και της οικονομικής εξουσίας.
  • Οι πρόσφατες στατιστικές απεικονίσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τους δείκτες του Παρατηρητηρίου για την ισότητα των φύλων και για τα τρία ως άνω επίπεδα εξουσίας, καθιστούν επιτακτικά την ανάγκη αποκατάστασης της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
  • Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντα λήψης των αποφάσεων, συνιστά πεδίο άμεσης προτεραιότητας και ταυτόχρονα αυτοτελή άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020.
  • Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ («Παρατηρητήριο»), η ΓΓΙΦ συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της δημόσιας δράσης, όπως και ότι η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της ΓΓΙΦ, συνεχίζει να συμβάλλει στην τήρηση της ποσόστωσης, αλλά και την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ.
  • Προτείνουμε την αύξηση της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον 40% σε κάθε ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές με προοπτική το 50% μέσα από το νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων που θα βγει άμεσα σε  δημόσια διαβούλευση.

 

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «Στην Ελλάδα του 2018, με όλες τις μέχρι σήμερα οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που βιώσαμε, αλλά και με το σθένος που επιδείξαμε, ώστε να βγαίνουμε από αυτές πιο δυνατοί και δυνατές, μετρώντας προόδους σε όλα τα πεδία, είναι ανάγκη να κατακτήσουμε πια οριστικά και την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε μεθοδικά για την παρουσία των γυναικών με όρους ισότητας σε όλα τα αντίστοιχα, επιμέρους πεδία: στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωβουλή, στην Κυβέρνηση, στην τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στα πολιτικά κόμματα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους κοινωνικούς εταίρους, στα διοικητικά συμβούλια των δημόσιων οργανισμών και φορέων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στους οικονομικούς οργανισμούς και  στην Κοινωνία των Πολιτών. Ο αγώνας μας είναι μακρύς αλλά όταν δίνεται μετράς επιτυχίες»

 

Ομιλία της ΓΓΙΦ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ – Ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                             Το  Γραφείο Τύπου, 1/3/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.