Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμο Κουζέλη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμο Κουζέλη

 

Το  Φύλο πάει σχολείο

 

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 11/01/2019, στα γραφεία της ΓΓΙΦ,  παρουσία της Γενικής Γραμματέα, Φωτεινής Κούβελα και του Προέδρου του ΙΕΠ, Γεράσιμου Κουζέλη. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ, Παύλος Χαραμής και η Συντονίστρια της Μονάδας Σχολική Διοίκηση, Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων, Ελένη Παπαδοπούλου.

Κατά τη διάρκειά της, υπήρξε πλήρης ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων των δύο φορέων ως προς τις πρωτοβουλίες που έως τώρα έχουν αναπτυχθεί και ως προς αυτές που πρόκειται να αναληφθούν, με στόχο την οριζόντια ένταξη της οπτικής του φύλου και την προώθηση της έμφυλης ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας έθεσε μια σειρά ζητημάτων στους εκπροσώπους του ΙΕΠ σχετικά με την αναγκαιότητα:

 • ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των  εκπαιδευτικών στις αρχές και τις μεθόδους της αξιοποίησης του φύλου ως αναλυτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική πρακτική
 • οριζόντιας ένταξης της οπτικής του φύλου στα νέα προγράμματα σπουδών και γνωστικών αντικειμένων
 • εισαγωγής περιεκτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης στην α/θμια και β/θμια εκπ/ση ως διακριτό αντικείμενο
 • ενίσχυσης και εμπλουτισμού της Θεματική Εβδομάδας. Η οπτική του φύλου να διατρέχει οριζόντια και τις θεματικές της α΄ και β΄ γυμνασίου (Διατροφή και Εξάρτηση)
 • της έμπρακτης εφαρμογής του άρθρου 14 της Σύμβασης της  Κων/πολης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρωσή της, ως προς την  λήψη αντίστοιχων μέτρων και πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης,  με στόχο την εξάλειψη όλων των παραγόντων που  παράγουν και ενισχύουν την έμφυλη βία
 • της απο κοινού συγκρότησης επιτροπής σε συνεργασία και με το ΥΠΠΕΘ με στόχο την διερεύνηση, παρακολούθηση και τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Ειδικά για την εισαγωγή της περιεκτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης, η Φ.Κούβελα τόνισε ότι: «αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΓΙΦ και επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση των νέων για ζητήματα όπως: σεξουαλική ζωή και δικαιώματα, υγιείς διαπροσωπικές σεξουαλικές σχέσεις, αναπαραγωγική υγεία, κατανόηση του φύλου ως πολιτισμική και κοινωνική κατασκευή, έμφυλη βία και κουλτούρα σχέσεων, αξίες, δικαιώματα, πολιτισμός, σεξουαλικότητα κτλ, με στόχο την πρόληψη και εξάλειψη της έμφυλης βίας, την ενίσχυση του σεβασμού και της αυτοεκτίμησης και την οικοδόμηση υγιών σχέσεων βασισμένων στην αποδοχή, αμοιβαιότητα, την έμφυλη ισότητα». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΕΠ, τόνισε την σημασία της συνεργασίας των δύο φορέων για τα ανωτέρω ζητήματα και ενημέρωσαν την Γ.Γ. για μια σειρά ενεργειών του ΙΕΠ, σχετικά με την προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών  για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση,  ενδεικτικές των οποίων είναι:

 • Σύσταση Επιστημονικής Μονάδας στο ΙΕΠ για θέματα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ», βάσει του Ν. 4547/2018 (σελ. 42)
 • Στελέχωση του ΙΕΠ με ευρεία συμμετοχή γυναικών στο επιστημονικό προσωπικό καθώς και σε θέσεις ευθύνης και σε συλλογικά όργανα (επιτροπές) του ΙΕΠ
 • Σχεδιασμός της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΕΠ, ώστε να αποτυπώνονται τα έμφυλα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στις έρευνες του Παρατηρητηρίου για τη μαθητική διαρροή, γίνεται ανάλυση σε θέματα διαρροής με έμφαση στο φύλο, ανά την επικράτεια, ανά διοικητική περιφέρεια, ανά νομό, καθώς και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπο σχολείου, ιθαγένεια και αστικότητα. Αντίστοιχα, στο Διεθνές Πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment), που υλοποιείται για την Ελλάδα με τη συνεργασία του ΙΕΠ, έχει γίνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων από την οπτική του φύλου με βάση το φύλο για διάφορα θέματα.
 • Σχεδιασμός δράσεων, υπό τη μορφή συγχρ/μενων Πράξεων, που αφορούν εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογής της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας, υπό την οπτική του φύλου
 • Σχεδιασμός του διδακτικού αντικειμένου «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β ́ τάξης του Λυκείου, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο ιστορικής και κοινωνικής προσέγγισης του σύγχρονου κόσμου, και εκπόνηση σύγχρονου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, στο οποίο τίθεται οριζόντια, αλλά και ad hoc το θέμα της ισότητας των φύλων (ενδεικτικά, βλ. θεματική ενότητα 5 με τίτλο “Ταυτότητες”).
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση όλων των νέων διδακτικών εγχειριδίων, με έμφαση στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, όπως στα βιβλία για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, τα Αγγλικά Γενικού Λυκείου (1-2), κ.ά.
 • Σχεδιασμός πρότασης από το σχολ. έτος 2016 κ. εξ. και υλοποίηση κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18 στα Γυμνάσια της χώρας,  της Θεματικής Εβδομάδας, με τίτλο: «Σώμα και ταυτότητα».
 • Συμμετοχή του ΙΕΠ στις ημερίδες «Φύλο και εκπαίδευση» και διάχυσή τους μέσω της ιστοθέσης του ΙΕΠ
 • Εκπόνηση Οδηγού για την ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία και υλικά και ανάρτησή του στην ιστοθέση του ΙΕΠ.
 • Ευαισθητοποίηση, μέριμνα και χρήση μη σεξιστικής γλώσσας σε όλα τα επιστημονικά κείμενα και διοικητικά έγγραφα του ΙΕΠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                   Το Γραφείο Τύπου, 15/1/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.