Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, με την Πρόεδρο του ΜΩΒ, Σίσσυ Βωβού για το δικαίωμα των γυναικών στη διακοπή κύησης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, με την Πρόεδρο του «ΜΩΒ», Σίσσυ Βωβού για το δικαίωμα των γυναικών στη διακοπή κύησης

 

 

Η  Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε σήμερα, 6/2/2018, συνάντηση με τη Πρόεδρο του σωματείου γυναικείων δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ», Σίσσυ Βωβού. Η συνάντηση, που έγινε στα γραφεία της ΓΓΙΦ, κατόπιν αιτήματος της Προέδρου του Σωματείου, έφερε στο προσκήνιο και ανέδειξε για άλλη μια φορά το επίμαχο ζήτημα της άρνησης κάποιων ιατρών δημόσιων νοσοκομείων νησιών του Αιγαίου και με προσφυγικούς πληθυσμούς να πραγματοποιήσουν διακοπή κύησης, ακόμη και αν αυτή συνιστά αποτέλεσμα βιασμού της γυναίκας, με επίκληση της ηθικής συνείδησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι η διάταξη του άρθ. 5§1 του Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου καθολικά, προστατεύει παράλληλα και όλα τα επί μέρους δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, όπως της σωματικής ελευθερίας, της τιμής, της υγείας, αλλά και ορισμένες προεκτάσεις τους. Τέτοιου είδους προέκταση είναι και η επιλογή ή μη της μητρότητας, στις περιπτώσεις που  ο νόμος επιτρέπει μία τέτοια, υπό προϋποθέσεις,  επιλογή.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 Π.Κ. : Δεν  είναι άδικη πράξη  η Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης  που ενεργείται με τη συναίνεση  της  εγκύου  από  γιατρό  μαιευτήρα  – γυναικολόγο  με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική  μονάδα αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Β. Έχουν  διαπιστωθεί,  με  τα   σύγχρονα  μέσα  προγεννητικής διάγνωσης,  ενδείξεις  σοβαρής  ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση  παθολογικού  νεογνού  και  η  εγκυμοσύνη  δεν  έχει  διάρκεια  περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες.

Γ. Υπάρχει  αναπότρεπτος  κίνδυνος  για  τη  ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής  ή  ψυχικής  υγείας  της.  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά  περίπτωση αρμόδιου γιατρού.

Δ. Η  εγκυμοσύνη  είναι   αποτέλεσμα   βιασμού,   αποπλάνησης ανήλικης,  Αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Περαιτέρω, στη συνάντηση επισημάνθηκε από αμφότερα τα μέρη ότι η τεχνητή διακοπή κύησης εμπίπτει στην υπερνομοθετική και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Α 5 παρ. 1 του Συντάγματος), όταν αυτή γίνεται στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος.

Τέλος, επειδή με τέτοιες πρακτικές θίγεται στην πράξη το δικαίωμα της εγκύου για ελεύθερη επιλογή της συνέχισης ή μη της κυήσεώς της και λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς αδυναμίες προσφυγικών πληθυσμών να καταγγείλουν το βιασμό ή να εξεταστούν άμεσα από ιατροδικαστή, όπως και ότι συνήθως το Νοσοκομείο της παραμεθόριας νησιωτικής περιοχής, ως μοναδικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, είναι και το μόνο της περιοχής που μπορεί να προβεί σε νόμιμη τεχνητή διακοπή κύησης, κρίθηκε επιτακτικό να ερευνηθεί το ζήτημα και με τη συνδρομή του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και να αναλυθούν τα πραγματικά και  νομικά δεδομένα που ανακύπτουν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 6/2/2018

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.