Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα στο 2ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

στο 2ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ

 

«Η απρόσκοπτη κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, είναι ζήτημα ευκαιρίας και αξιοπρέπειας, είναι ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης και απόλαυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό στο 2ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με θέμα: «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών», που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η κα Κούβελα, επισημαίνοντας εξαρχής ότι η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερο και ευαίσθητο, που χρήζει προσεκτικής διαχείρισης, έκανε λόγο για την ανάγκη εστίασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην επισταμένη αναζήτηση των μέσων και των πρακτικών, που θα συντελέσουν στην καλύτερη δυνατή επανένταξή τους  χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και κοινωνικές αδικίες.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στο έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), κύριο μέλημα του οποίου είναι η υπέρβαση όλων των έμφυλων ανισοτήτων και η εξυγίανση των σχέσεων φύλου με όρους ισότητας για όλους και όλες ανεξαιρέτως, μέσω της χάραξης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης πολιτικών και δράσεων, που θέτουν στο επίκεντρό τους την ισότητα ως κομβικό δείκτη για την ποιότητα της δημοκρατίας και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις  παγιωμένες και εν πολλοίς αναχρονιστικές στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές, που καταστρατηγούν τα δικαιώματά μας και εντείνουν τις ανισότητες και τις πολλαπλές διακρίσεις, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάδειξης της κοινωνικής επανένταξης ως ένα δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι και όλες μας να στηρίξουμε, προκειμένου τα νέα παιδιά (κορίτσια και αγόρια) να έχουν την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική επανένταξή τους στην κοινωνία συνολικά ενώ πρόσθεσε ότι : «Η απρόσκοπτη κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, είναι ζήτημα ευκαιρίας και αξιοπρέπειας, είναι ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης και απόλαυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

 

Τέλος η κ. Φ. Κούβελα απένειμε σε νεαρή κοπέλα ένα από τα δέκα βραβεία και επαίνους επιτυχημένης ένταξης.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                 Το  Γραφείο Τύπου,  19/12/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.