Δελτίο Τύπου – Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ημερίδας «Φύλο και Εκπαίδευση» στο Ρέθυμνο και η επίσκεψη της ΓΓΙΦ στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της περιοχής

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ημερίδας «Φύλο και Εκπαίδευση» στο Ρέθυμνο και η επίσκεψη της ΓΓΙΦ στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της περιοχής

 

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» στις 6/4/2019 στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την 8η κατά σειρά ημερίδα που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την συναρμογή του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη εν συνόλω.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, τονίζοντας εξ’ αρχής τις θέσεις της ΓΓΙΦ για τη βαρύτητα του ρόλου της εκπαίδευσης στην υπέρβαση των έμφυλων ανισοτήτων, δήλωσε ότι: «Η διάχυση της έμφυλης διάστασης στην εκπαίδευση και συνάμα η πλήρης ενσωμάτωσή της σε όλες τις βαθμίδες της, μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στη συνδιαμόρφωση ενός νέου σχολικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: σύγχρονου και απαλλαγμένου από τις έμφυλες ανισότητες και τις στερεοτυπικές αγκυλώσεις του παρελθόντος».

 

Περαιτέρω και δεδομένου ότι η ΓΓΙΦ έχει θέσει την εκπαίδευση ως βασικό άξονα προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2016-2020), η κα Κούβελα αναφέρθηκε και σε ορισμένες από τις βασικές επιδιώξεις του ΕΣΔΙΦ στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και σε επιμέρους δράσεις της ΓΓΙΦ προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των σχέσεων φύλου στην παιδεία εν γένει.

Μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας έκανε λόγο και για τον νέο νόμο 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας», επισημαίνοντας ότι από τον συγκεκριμένο νόμο στον τομέα της εκπαίδευσης ενθαρρύνεται περαιτέρω από την Πολιτεία η ανάπτυξη των σπουδών φύλου και της έρευνας με βάση το φύλο. Παράλληλα, η οπτική του φύλου αποτυπώνεται τόσο στις δράσεις και στα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όσο και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική, εν γένει, διαδικασία.

Συνολικά, η Ημερίδα πλαισιώθηκε με την αμέριστη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με ιδιαίτερα ενθαρρυντική την συμμετοχή εκπροσώπων (γυναικών και αντρών) της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την παρουσία φοιτητών και φοιτητριών και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και  την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στις εργασίες της ημερίδας.

Ως εκ τούτου, η εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις εκ μέρους όλων, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου και στην αποτύπωση πρόσθετων προβληματισμών επί των θεματικών που στοιχειοθετούν την έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων επισκέφθηκε και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του δικτύου της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών στο Ρέθυμνο και συνομίλησε εκτενώς με τα στελέχη του για τα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον προγραμματισμό των  δράσεων υπέρ των ωφελούμενων γυναικών. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εκπρόσωπος των στελεχών του Κέντρου πραγματοποίησε παρέμβαση και στην Ημερίδα, επισημαίνοντας το σύνολο των δράσεων του Κέντρου Γυναικών στην περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                 Το  Γραφείο Τύπου,  8/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.