Δελτίο Τύπου – Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ελληνικής Κυβέρνησης για το νόμο υπ’ αριθμ.4531 (Φ.Ε.Κ. Α’62-05.04.2018)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ελληνικής Κυβέρνησης για το νόμο υπ’ αριθμ.4531 (Φ.Ε.Κ. Α’62/05.04.2018)

«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας».

 

Κατά την επίδοση των οργάνων επικύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία της «Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής βίας» από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΣτΕ, Πρέσβη κ. Στέλιο Περράκη, ο Γ.Γ. του ΣτΕ, κ. Thorbjorn Jagland, δήλωσε ότι:  «I welcome Greece’s ratification of the Istanbul convention, Europe’s essential treaty to combat violence against women. Greece is now fully part of our joint efforts to fight domestic violence. That’s good for Greece and good for Europe ».

Ο Πρέσβης, κ. Στέλιος Περράκης, σημείωσε: «Η σημερινή επικύρωση της Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και την ενδοοικογενειακής βίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της χώρας μας στο πεδίο της προαγωγής και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως μιας από τις πλέον ευάλωτες ομάδες σε κάθε κοινωνία, που είναι οι γυναίκες».

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που υπογράφηκε το Μάιο του 2011 και τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2014, αποτελεί μία μοναδική στο είδος της νομική πράξη για την προστασία της γυναίκας από διάφορες μορφές βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης κ.λπ., που λειτουργεί στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, η κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας έγινε με το ν. 4531/2018. Ειδικότερα, εκφράζει τη συμπυκνωμένη διεθνή εμπειρία για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών, σε κανονιστικό επίπεδο, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών που έχουν σταδιακά αναδυθεί μέσα από εθνικές πρωτοβουλίες. Η εφαρμογή της Σύμβασης, επικυρωμένης από 32 χώρες του Οργανισμού του Στρασβούργου και υπογεγραμμένης από την Ε.Ε., βρίσκεται υπό την επιτήρηση της GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), οργάνου εμπειρογνωμόνων που συμβάλλει, μέσα από έναν εποπτικό ρόλο, καθώς και διαβούλευση με τα συμβαλλόμενα μέρη, σε μία αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών μέτρων προαγωγής και προστασίας που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Πρόκειται για μια πράξη και ένα σύστημα θετικών μέτρων, στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αναδεικνύει, αλλά κυρίως προωθεί μία άλλη νομική κουλτούρα για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως, για παράδειγμα, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και του  trafficking κ.α. Ως εκ τούτου, η σημαντική αυτή νομική κατάκτηση είναι πλέον γεγονός και για τη χώρα μας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΓΤΕ Στρασβούργου ανάρτησε σχετικό tweet, το οποίο έως σήμερα έχει περισσότερες από 12.250 προβολές και περισσότερες από 210 αλληλεπιδράσεις, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο της επικύρωσης της Σύμβασης της Κων/πολης από τη χώρα μας.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως η αρμόδια εθνική αρχή παρακολούθησης της Σύμβασης, πρόκειται άμεσα να  προχωρήσει στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης της Κων/πολης στη χώρα μας.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                 Το  Γραφείο Τύπου, 21/6/2018

Τηλ. 213 15 11 102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.