Έμπρακτη στήριξη του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου

ΣΧΕΤ.: Το από 1-11-2016 έγγραφό μας με θέμα » Έμπρακτη στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. από τους Δήμους Αίγινας και Αγίου Δημητρίου Αττικής»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2882 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης φιλοξενεί δύο ξεχωριστές ενότητες στον ιστότοπο που διατηρεί στο διαδίκτυο, οι οποίες αφορούν τις πολιτικές και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο τομέας κοινωνικής πολιτικής του ιστότοπου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι ενότητες:

 

α) Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ηρακλείου: https://www.heraklion.gr/municipality/xenwnas/xenwnas-info.html

 

β) Ισότητα Δύο Φύλων, όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ανακοινώσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, συμβάλοντας έτσι στην ευρεία προβολή του έργου της Υπηρεσίας μας:https://www.heraklion.gr/municipality/isotita .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση